hội nhiếp ảnh tp. hồ chí minh

Ho Chi Minh City Photography Association

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CÁC BỘ ẢNH  ĐẦU TƯ SÁNG TÁC NĂM 2011. Click tại đây để xem các Bộ...

THÔNG BÁO

QUY CHẾ XÉT KHEN THƯỞNG TÁC PHẨM XUẤT SẮC NĂM 2010 – 2011 I. MỤC ĐÍCH Nhằm khuyến khích hội...

Tin Mới Nhất

Tin Liên Quan