hội nhiếp ảnh tp. hồ chí minh

Ho Chi Minh City Photography Association

Thông tin Hội

I . Tên Hội

– Tên gọi của Hội: HỘI NHIẾP ẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
– Tên giao dịch quốc tế: HO CHI MINH CITY PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION.
– Tên viết tắt: HOPA
– Biểu tượng của Hội là 1 hình tròn. Đỉnh vòng ngoài có chữ Hội Nhiếp Ảnh Thành Phố Hồ Chí Minh. Phía dưới có chữ HOPA. Vòng trong là hình cửa điều sáng ống kính máy ảnh có hình lục giác. Tâm điểm là hình Bến Nhà Rồng.

II . Tôn chỉ – Mục đích của Hội:

– Hội Nhiếp ảnh TP.HCM được thành lập theo quyết định số 274/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân TP.HCM ký ngày 28 tháng 11 năm 1981.
– Hội Nhiếp ảnh TP.HCM là Hội của những người làm công tác nhiếp ảnh Thành phố nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Thành phố theo đúng chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước.


III . Nguyên Tắc & Trụ Sở

– HỘI NHIẾP ẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung, dân chủ .
– HỘI NHIẾP ẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định cuả nhà nước.
– Trụ sở của Hội đặt tại số: 122 đường Sương Nguyệt Anh, Q1, TP.HCM.


IV. Nhiệm Vụ

– Tập hợp lực lượng rộng rãi, đoàn kết chặt chẽ, phát huy khả năng sáng tạo của những người hoạt động nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh nhiệm vụ chính trị, kinh tế, khoa học xã hội của thành phố nhằm phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
– Tạo điều kiện cho hội viên thâm nhập thực tế cuộc sống, nâng cao trình độ, chất lượng trong sáng tác, kỹ thuật, nghiên cứu lý luận nhiếp ảnh.
– Phối hợp với các cơ quan đoàn thể đẩy mạnh phong trào sáng tác ảnh phục vụ đời sống văn hóa nhân dân.
– Tổ chức vận động những người hoạt động nhiếp ảnh tham dự các cuộc thi, triển lãm ảnh của thành phố, khu vực, toàn quốc và nước ngoài theo quy định hiện hành. Hỗ trợ các triển lãm cá nhân và tập thể tác giả.
– Xuất bản, giới thiệu những tác phẩm ảnh, đáp ứng được yêu cầu văn hóa, thẩm mỹ của người xem.
– Bảo vệ quyền lợi chính đáng của tác giả theo luật bản quyền của Nhà nước.
– Mở rộng quan hệ đa phương, trao đổi kinh nghiệm, lý luận giao lưu triển lãm, sáng tác ảnh trong và ngoài nước theo quy định hiện hành.

Vị trí HỘI NHIẾP ẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :