hội nhiếp ảnh tp. hồ chí minh

Ho Chi Minh City Photography Association

Quy chế

Các quy chế hoạt động của các ban chuyên môn và quy chế kết nạp hội viên