hội nhiếp ảnh tp. hồ chí minh

Ho Chi Minh City Photography Association

Lớp Photoshop Nâng cao

Lớp Photoshop Nâng cao

Thời gian học: Tuần 3 buổi

  • Tối Thứ hai – 18h00 đến 20h30
  • Tối Thứ tư – 18h00 đến 20h30
  • Tối Thứ sáu – 18h00 đến 20h30