hội nhiếp ảnh tp. hồ chí minh

Ho Chi Minh City Photography Association

Đội ngũ giảng viên

NSNA TRẦN LÊ TUẤN

Phòng Đào Tạo - Chi hội trưởng Chi Hội Bến Thành

NSNA BÙI MINH SƠN

E.VAPA/G -ES.VAPA- EFIAP

NSNA HOÀNG THẠCH VÂN

E.VAPA/G-E.FIAP/ES.VAPA

NSNA HỒ LÊ HOÀNG VŨ

A.VAPA

NSNA VŨ ĐỨC LỢI

A.VAPA

NSNA GIANG SƠN ĐÔNG

A.VAPA