hội nhiếp ảnh tp. hồ chí minh

Ho Chi Minh City Photography Association

Ban chấp hành và các ban chuyên môn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VÀ CÁC BAN CHUYÊN MÔN

BAN CHẤP HÀNH HỘI NHIẾP ẢNH TP HỒ CHÍ MINH

(Nhiệm kỳ 2020-2025)

 

         1-Ông Đoàn Hoài Trung – Chủ tịch

         2-Bà Nguyễn Thị Hồng Nga –Phó Chủ tịch

         3-Ông Nguyễn Thanh Tâm -Ủy viên

         4-Ông Huỳnh Trí  Dũng -Ủy viên

    I-BAN KIỂM TRA

         1-Ông Nguyễn Trung Trực-Trưởng ban

         2-Ông Nguyễn Mạnh Hùng-Thành viên

         3-Ông Ngô Đình Hoàng -Ủy viên

    II-HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

         1-Ông Bùi Minh Sơn –Chủ tịch

         2- Ông Nguyễn Minh Tân –Phó chủ tịch

         3-Bà Đoàn Thi Thơ -Ủy viên

         4-Ông Nguyễn Tấn Tuấn -Ủy viên

         5-Ông Phạm Trung Kiên-Ủy viên

    III-BAN SÁNG TÁC VÀ TRIỂN LÃM

         1-Bà Nguyễn Hồng Nga-Trưởng ban

         2-Ông Nguyễn Phước Toàn –Phó ban

         3-Ông Trần Lê Tuấn -Ủy viên

         4-Bà Hoàng Bích Nhung -Ủy viên

         5-Ông Giang Sơn Đông-Ủy viên

    IV -BAN THI ĐUA-HỘI VIÊN

         1-Ông Huỳnh Trí Dũng-Trưởng ban

         2-Ông Phạm Minh Giảng –Phó ban

         3-Bà Lê Thị Kim Liên-Ủy viên

         4-Bà Trần Thị Tuyết Mai-Ủy viên

         5-Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng -Ủy viên

    V- BAN LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

         1-Ông Trần Quốc Dũng –Trưởng ban

         2-Ông Nguyễn Việt Dũng-Ủy viên

         3-Ông Hồ Lê Hoàng Vũ -Ủy viên

    VI-BAN CÔNG TÁC NỮ

         1-Bà Ngô Thị Thu Ba-Trưởng ban

         2-Bà Lưu Kim Phương -Ủy viên

        3-Bà Nguyễn Trang Kim Cương -Ủy viên