hội nhiếp ảnh tp. hồ chí minh

Ho Chi Minh City Photography Association

40 Năm Thành lập Hội Nhiếp Ảnh (28/11/1981 – 28/11/2021)

Kỷ niệm 40 năm thành lập hội nhiếp ảnh KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI NHIẾP ẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH (28/11/1981 - 28/11/2021)

Những Hình ảnh đẹp của Hội Nhiếp ảnh TP.HCM

bài hát truyền thống