TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆTHUẬT “KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ” CỦA CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH TAO ĐÀN

Ngày 1.12.2018, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Tao Đàn được thành lập và ra mắt công chúng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh thành phố với triển lãm ảnh lần thứ nhất.

Sau một năm hoạt động giao lưu, sáng tác, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Tao Đàn đã được Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ban chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Tao Đàn; Quyết định công nhận CLB Nhiếp ảnhTao Đàn trực thuộc hệ thống các CLB của Hội Nhiếp ảnh thành phố HCM với danh sách 31 thành viên chính thức.

Ngày 30.11, tại Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí mInh, CLB Nhiếp ảnhTao Đàn đã tổ chức công bố chính thức các Quyết định và tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật của các thành viên CLB lần thứ hai với chủ đề “Khơi nguồn đam mê”. 83 tác phẩm của 20 tác giả – thành viên của CLB đã thể hiện đa dạng những cảm xúc đẹp và thăng hoa của các nghệ sĩ với con người và cuộc sống hôm nay.