TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT “ĐẦU TƯ SÁNG TÁC 2018”

Sáng ngày 19-10-2018, triển lãm ảnh nghệ thuật ” Đầu tư sáng tác 2018″ đã được khai mạc trang trọng tại tại Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ hoạt động sáng tạo các tác phẩm,công trình văn hóa nghệ thuật.

Từ tháng 5. 2018, Ban chấp hành Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo đến các chi hội để bình chọn hội viên tham gia chương trình đầu tư sáng năm 2018. Đến ngày 20-6-2018 danh sách đề cử thành viên tham dự đã được Ban chấp hành xem xét và phân bổ đề tài để các hội viên thực hiện.

Kết quả đã có 32 tác phẩm của 32 tác giả được Ban thẩm định xem xét, đánh giá. Phần lớn các tác phẩm tập trung thể hiện về các đề tài: quê hương đất nước, bảo vệ biển đảo, nhịp sống thành phố…Ban thẩm định đã trao  3 giải A ( mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng), , 9 giải B (mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng) và 20 giải C (mỗi giải trị giá 6 triệu đồng). Tổng giải thưởng là 222.000.000 đồng. Các tác phẩm còn được đầu tư in thành sách.