Sáng tác, sưu tầm ảnh thời sự và nghệ thuật “Vì những người phụ nữ quanh ta – Nam giới quan tâm và chia sẻ”

Kính gửi: – Hội viên Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh;

– Nghệ sỹ Nhiếp ảnh trên toàn quốc.

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Kế hoạch số 3936/KH-
UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 và Kế hoạch số 6333/KH-UBND ngày 13 tháng 10
năm 2017 về “Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (gọi tắt
là Lễ phát động);
Căn cứ văn bản số 26/CV-BVSTBPNTP ngày 23 tháng 10 năm 2017 của
Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố (Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội) đề nghị Hội Nhiếp Ảnh thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tổ
chức cuộc vận động sáng tác và sưu tầm ảnh thời sự, nghệ thuật hưởng ứng Tháng
hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Ban chấp hành Hội Nhiếp Ảnh thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho toàn thể
hội viên và nghệ sỹ Nhiếp ảnh trên toàn quốc hưởng ứng cuộc vận động sáng tác và
sưu tầm ảnh theo đề tài trên.
1. Thông tin liên quan sáng tác và triển lãm ảnh:
– Chủ đề sáng tác, sưu tầm ảnh thời sự và nghệ thuật “Vì những người phụ nữ
quanh ta – Nam giới quan tâm và chia sẻ”;
– Số lượng ảnh cần tuyển chọn: từ 80 – 120 ảnh;
– Thời gian chọn ảnh triển lãm: ngày 01 tháng 11 năm 2017;
– Thời gian thực hiện triển lãm: Khai mạc lúc 8g00 ngày 04 tháng 11 năm 2017;
– Địa điểm khai mạc triển lãm: Không gian triển lãm ảnh “Vì những người phụ
nữ quanh ta – Nam giới quan tâm và chia sẻ” tại Phố đi bộ đường Nguyễn Huệ, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Gợi ý nội dung cần thể hiện trong hoạt động sáng tác và sưu tầm ảnh:
– Hình ảnh thể hiện sự thành công của nam giới trong các ngành nghề/công
việc được xã hội cho là của phụ nữ (ví dụ: Giáo viên mầm non nam; nam giới chăm

sóc con và các thành viên trong gia đình “khai thác thêm ở khía cạnh chăm sóc người
khuyết tật”; nam giới giúp việc gia đình; …)
– Hình ảnh thể hiện sự thành công của phụ nữ trong các lĩnh vực, ngành
nghề được xã hội cho là của nam giới;
– Hình ảnh thể hiện sự quan tâm của nam giới đối với phụ nữ và trẻ em gái
trong mọi mặt của đời sống xã hội.

3. Qui cách và thời gian nhận ảnh:
Ảnh được lưu dưới dạng .JPEG, độ phân giải 300dpi/inch, dung lượng tối thiểu 5Mb.
Số lượng gửi file ảnh không hạn chế.
Gửi ảnh về địa chỉ Email: hopavn@gmail.com

Thời gian nhận ảnh: Từ ngày 25/10/2017 đến ngày 28/10/2017

4. Hội đồng nghệ thuật:
– Do Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh thành lập.
5. Kinh phí thực hiện:
– Kinh phí tổ chức cuộc vận động và triển lãm ảnh từ nguồn kinh phí của Ban
Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn thành phố do Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối
để thực hiện các nội dung chi và thanh quyết toán.
– Kinh phí nhuận ảnh triển lãm: Mỗi tác phẩm được chọn sẽ được Ban Tổ chức
hỗ trợ nhuận ảnh với số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Ban Vì sự tiến bộ
phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố
Hồ Chí Minh) được sử dụng hình ảnh tham gia triển lãm vào các hoạt động truyền
thông phụ vụ Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo
lực trên cơ sở giới năm 2017” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Lễ phát động, Ban chấp hành Hội Nhiếp
Ảnh thành phố Hồ Chí Minh đề nghị toàn thể hội viên và nghệ sỹ Nhiếp ảnh trên
toàn quốc tích cực tham gia cuộc vận động sáng tác và sưu tầm ảnh theo đề tài trên.

Thong bao so 144 – KHAN – Chu de Vi nhung nguoi Phu nu quanh ta – Nam gioi quan tam va chia se
Thong bao (bo sung) – Chu de Vì nhung nguoi Phu nu quanh ta – Nam gioi quan tam va chia se