LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 6/2018 VÀ THÁNG 7/2018

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 6/2018 VÀ THÁNG 7/2018

LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN
Nhiếp ảnh Căn bản 2.000.000đ  

Học 04 buổi/tuần

(Thứ 2, 4, 6 và sáng Chủ nhật)

Thời gian: 01 tháng/khóa

 

Khóa 4 – 2018 06 – 06 – 2018 (Thứ tư)

Lớp sáng: 08h30 – 11h30

Lớp tối: 17h45 – 20h15

Khóa 5 – 2018 06 – 07 – 2018 (Thứ sáu)

Lớp sáng: 08h30 – 11h30

Lớp tối: 17h45 – 20h15

Photoshop Căn bản 1.600.000đ Học 03 buổi/tuần

(Thứ 2, 4, 6)

Thời gian: 01 tháng/khóa

 

Khóa 2 – 2018 06 – 06 – 2018 (Thứ tư)

Lớp sáng: 08h30 – 11h30

Lớp tối: 17h45 – 20h15

Khóa 3 – 2018 06 – 07 – 2018 (Thứ sáu)

Lớp sáng: 08h30 – 11h30

Lớp tối: 17h45 – 20h15

Photoshop Nâng cao 1.800.000 đ
 
Sáng tác ảnh Nghệ thuật 2.800.000đ  

Thực hành: Sáng Chủ nhật  hàng tuần

Thời gian: 03 tháng/khóa

 

Điện thoại liên hệ:  

Phòng Ghi danh: 028 3832 3326 – 028 3925 0712

Phòng Đào tạo:    0913 158 257 (Thầy Thái)

                               0908 440 107 (Cô Mai)