Lịch Khai giảng các lớp Nhiếp ảnh – K07.2017

LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN HỌC
Nhiếp ảnh căn bản

Khóa 8/2017

25-10-2017

Thứ tư

(08h30 – 11h30)

2.000.000đ   Lớp sáng: khai giảng vào các tháng:2,4,6,8,10,12

Giờ học: 08h30 – 11h30

Lớp tối: khai giảng vào các tháng: 1,3,5,7,9,11

Giờ học: 17h30 – 20h00

Học 04 buổi/tuần (Thứ 2,4,6  và sáng Chủ nhật)    Thời gian: 01 tháng/khóa

Nhiếp ảnh thực hành

Khóa 4/2017

16-10-2017

Thứ hai

(08h30 – 11h30)

2.500.000đ Thực tập chụp vào sáng thứ 7 và chủ nhật
 Photoshop căn bản

Khóa 6/2017 (sáng)

Photoshop nâng cao

Khóa 7/2017 (tối)

16-10-2017

Thứ hai

 

1.600.000đ Lớp sáng: 08h30 – 11h30

Lớp tối:    17h30 – 20h00

Thời gian: 01 tháng/khóa

Lớp Sáng tác ảnh N.Thuật

Khóa 2/2017

10-11-2017

Thứ sáu

 

2.800.000đ  

03 buổi lý thuyết

07 buổi thực hành sáng tác, chủ đề khác nhau\ 

Studio

Chụp chân dung, sản phẩm Studio & ngoại cảnh

     

02 buổi lý thuyết và 08 buổi thực hành

Tuần học 03 buổi 

ĐT: Phòng Ghi danh: 3832.3326 – 3925.0712

                 Phòng Đào tạo (Thầy Thái): 0903.103.374

                                          (Cô Mai):      0908.440.107