Thư mời: Khai mạc và Triển lãm ảnh nghệ thuật – Đầu tư sáng tác 2017

THƯ MỜI

Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

                          Hội viên – Hội Nhiếp ảnh Tp. Hồ Chí Minh

Đến tham dự Lễ:    KHAI MẠC VÀ  TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT                                                        ĐẦU TƯ SÁNG TÁC 2017

Thời gian: 9 giờ 00, thứ bảy 18 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Q.1)

Hân hạnh được đón tiếp.

                                                              TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                       P. CHỦ TỊCH

                                                                             (đã ký)

                                                                   Hoàng Thạch Vân