Khai mạc triển lãm Báo cáo Tổng kết Trại sáng tác ảnh nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh – Năm 2017

Sáng ngày 1 tháng 6 năm 2017 tại Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh diễn ra Buổi Khai mạc triển lãm Báo cáo Tổng kết Trại sáng tác ảnh nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh – Năm 2017. Đến tham dự có sự hiện diện Nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM cùng đông đảo nghệ sĩ hội viên Hội Nhiếp ảnh TP.

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn phát biểu

Các Trại viên nhận phần quà của BTC

Sau thời gian tham gia Trại từ ngày 12/5 đến 17/5/2017 tại 02 tỉnh Phan Thiết và Lâm Đồng, các trại viên gửi 03 file ảnh sáng tác ưng ý về BTC Trại để tham gia thẩm định chất lượng sáng tác. Từ 150 file ảnh của Trại viên, Hội đồng thẩm định tuyển chọn 80 file ảnh đẹp để tham gia Triển lãm Báo cáo Tổng kết Trại, trong đó có 10 trại viên có ảnh đẹp nhất được trao phần quà của BTC.

HOPA

Ảnh: các trại viên cung cấp