Kết quả thẩm định tác phẩm ảnh nghệ thuật Chương trình mục tiêu năm 2018

Kết quả thẩm định tác phẩm ảnh nghệ thuật Chương trình mục tiêu năm 2018

Chủ đề 1: “40 năm Cần Giờ sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh”

STT HỌ TÊN KẾT QUẢ GHI CHÚ
1 Huỳnh Phạm Anh Dũng Giải A  
2 Ngô Quang Phúc Giải A  
3 Lê Hữu Dũng Giải B  
4 Đinh Ngọc Trung Giải B  
5 Bùi Quang Vũ Giải B  
6 Nguyễn Văn Tuấn Giải C  
7 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giải C  
  8 Nguyễn Văn Khánh Giải C  
9 Phạm Minh Giảng Giải C  
10 Nguyễn Chiến Giải C  
11 Đặng Thị Kim Phương Giải C  
12 Nguyễn Trung Trực Giải C  
13 Nguyễn Việt Cường Giải C  
 14 Trần Cao Bảo Long Giải C  
 15 Nguyễn Ngọc Hải Giải C  
 16 Ngô Đức Cần Giải C  
 17 Vũ Xuân Thao Giải C  

Chủ đề 2: “Kỷ niệm 40 năm chấm dứt chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc (1979-2019)”

STT HỌ TÊN KẾT QUẢ GHI CHÚ
1 Đoàn Thi Thơ Giải A  
2 Nguyễn Hồng Nga Giải B  
3 Trần Thế Phong Giải B  
4 Hoàng Thạch Vân Giải B  
5 Đoàn Hoài Trung Giải B  
6 Kiều Anh Dũng Giải B  
7 Nguyễn Ngọc Bảo Giải C  
8 Lê Trịnh Kiểm Giải C  
9 Nguyễn Mạnh Hùng Giải C  
10 Nguyễn Việt Dũng Giải C  

Xin được chúc mừng tác giả đoạt giải!