Kết quả cuộc thi ảnh Marathon “Tôi yêu Bến Tre”

GIẢI NHẤT

Giải nhất – Vào keo tranh giấy từ gỗ dừa – Nguyễn Thanh Hợp – TP.HCM

 

GIẢI NHÌ

Giải nhì – Đăng quang người đẹp xứ dừa – Nguyen Minh Hoàng – Bến Tre

Giải nhì – Duyên dáng Bến Tre – Nguyễn Bách Thảo – Vĩnh Long

 

GIẢI BA

Giải ba – Vũ điệu Dừa – Phạm Chí Công – Hà Nội

Giải ba – Xem ảnh Bến Tre xưa – Nguyễn Cao Quý – Đồng Nai

Giải ba – Đôi bạn đến trường – Nguyễn Văn Hoàng (Nguyễn Hoàng) – Bến Tre