Kết quả Cuộc thi ẤN ĐỘ FIAP 2017-291-292-293 2nd INDIAN DIGITAL TOUR INTERNATIONAL CIRCUIT 2017-PCC

Cuộc thi  2nd INDIAN DIGITAL TOUR INTERNATIONAL CIRCUIT 2017 được  FIAP bảo trợ ( 03 SALON ) do nước  Ấn Độ tổ chức.
Với 04 thể loại ảnh thi : COLOUR – MONOCHROME – NATURE – PHOTO TRAVEL ( Màu – Đen trắng – Thiên nhiên – Du lịch)
Cuộc thi đã đón nhận số lượng ảnh tham dự là 4.699 tác phẩm của 431 tác giả  từ 42 quốc gia tham gia.
Kết quả chung cuộc, Việt Nam có tác giả Lê Châu Đạo đoạt Huy Chương Vàng Quốc gia Ấn Độ ( IDT GOLD MEDALS ) với tác phẩm “A PLACE TO RETURN (tạm dịch : Một nơi để lại) thể loại ảnh đen trắng. Tác giả Huỳnh Tấn Thăng đoạt giải thưởng chủ tịch ( CHAIRMAN CHOICE ) với tác phẩm “Niềm vui tuổi già”, thể loại ảnh Màu.
Tác phẩm “Niềm vui tuổi già” của tác giả Huỳnh Tân Thăng đoạt giải Chủ tịch.
Ngoài ra các tác giả: Lê hoàng Nhân, Nguyễn văn Hà, Nguyễn Ngọc Thạch, Trần Phong,  Đào Tiến Đạt, Huỳnh Tấn Thăng, có nhiều tác phẩm vào triển lãm.
Tin: HTT