Kết nạp hội viên – đợt 2 năm 2020

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, chúc mừng 10 thành viên được kết nạp vào Hội Nhiếp ảnh đợt 2 năm 2020

DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐƯỢC KẾT NẠP VÀO ĐỢT 2 – 2020

STT HỌ TÊN NĂM SINH Sinh hoạt tại

Chi hội

1 Thiều Thị Mỹ Châu 1969 Hải Âu
2 Ông Trần Ngọc Dũng 1983 Chợ Lớn
3 Ông Trần Vũ Quang Duy 1986 Những Người Bạn
4 Cao Thị Thanh Hà 1968 Sài Gòn
5 Ông Lê Nguyên Huy 1973 Chân Trời Mới
6 Ông Thạch Minh Lễ 1967 Bông Sen
7 Nguyễn Đào Ngọc Thảo 1971 Hải Âu
8 Ông Nguyễn Kiến Trương 1967 Đầm Sen
9 Ông Trần Minh Tú 1967 Gia Định 1
10 Thích Nữ Huệ Vân 1988 Ánh Dương