Hội Nhiếp Tp. HCM nhận giấy khen của ban Tuyên giáo Thành ủy Tp. HCM

Ngày 14-5-2018, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư đã ký quyết định số 180 – BTGTU tặng Giấy khen cho Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh với thành tích: “Đã thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017-2018”.