Hỗ trợ tác nghiệp tại khu dân cư Celadon

Kính gửi: Quý Hội viên và các bạn yêu thích nhiếp ảnh

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “Qua lăng kính – Nét đẹp Celadon 2020” xin thông báo:
Các Anh/Chị có nhu cầu chụp tiếp tại Khu dân cư Celadon, vui lòng đăng ký với chị Tuyết Mai (điện thoại: 0908 440 107).
Sau khi đăng ký 1 ngày, các Anh/Chị có thể tự túc đến tác nghiệp tại Khu dân cư (trình thẻ thẻ tác nghiệp + CMND để được Ban Quản lý Khu dân cư cho vào).
Trân trọng.