DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI XUÂN 90

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Phạm Minh Giảng 1961
2 Ông Nguyễn Tấn Ghi 1970
3 Ông Trương Thanh 1952
4 Ông Huỳnh Trí Dũng 1957
5 Ông Trần Tình 1974
6 Ông Lâm Phong 1934
7 Ông Nguyễn Đình Bá 1952
8 Ông Nguyễn Trung Hiếu 1991
9 Ông Tăng Hưng 1934