hội nhiếp ảnh tp. hồ chí minh

Ho Chi Minh City Photography Association

Thể lệ Hội thi ảnh “LLVT tỉnh Đồng Nai – 75 năm xây dựng, chiến đấu & trưởng thành”