Triển lãm ảnh “Sắc thu Hàn Quốc lần 2”

THƯ MỜI    

 

Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh & 12 thành viên tham gia chuyến giao lưu triển lãm tại Hàn Quốc vào tháng 10/2019, trân trọng kính mời:

Quý Anh / Chị hội viên và các bạn yêu thích nhiếp ảnh

 

Đến tham dự: Buổi báo cáo kết quả chuyến giao lưu và Khai mạc Triển lãm ảnh

Chủ đề: “Sắc thu Hàn Quốc lần 2

Thời gian:  9 giờ 00, ngày 09 tháng 12 năm 2019 (thứ hai).

Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.)

Hân hạnh được đón tiếp.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

P. CHỦ TỊCH

Hoàng Thạch Vân