Triển lãm ảnh nghệ thuật – Đầu tư Sáng tác 2018

THƯ MỜI 

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng kính mời:

     Quý Ông / Bà Hội viên và thân hữu

       Đến tham dự:

        Lễ Khai mạc và Triển lãm ảnh nghệ thuật Đầu tư Sáng tác 2018

 

Thời gian:  9 giờ 00, ngày 19 tháng 10 năm 2018 (thứ sáu)

Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.

Hân hạnh được đón tiếp!

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tâm