Triển lãm ảnh của Lớp Sáng tác

Vào lúc 16 giờ, ngày 20/01/2018 tại Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra buổi triển lãm ảnh của Lớp Sáng tác 3.

Với 320 bức ảnh tham dự tốt nghiệp của 17 học viên, Ban Giám khảo đã tuyển chọn được 100 tác phẩm đưa vào triển lãm.

Mỗi tác giả có ảnh triển lãm sẽ đạt được 1 trong 5 tiêu chuẩn kết nạp hội viên

Triển lãm được diễn ra đến hết ngày 30/01/2018

Phòng đào tạo và Lớp Sáng tác,

Trân trọng kính mời!