Triển lãm ảnh Liên hoan Truyền thống lần thứ 45 năm 2020

Kính gửi: Quý Anh / Chị

Thực hiện Thông báo số 2869/UBND-VX ngày 30/7/2020 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19.

Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức Liên hoan ảnh Nghệ thuật truyền thống lần thứ 45 năm 2020, xin được thông báo đến Quý Anh/Chị như sau:

Triển lãm Không khai mạc nhưng vẫn mở cửa để Quý Anh/Chị đến thưởng lãm từ ngày 28/8/2020 đến ngày 10/9/2020

Tác giả đoạt giải và tác giả có ảnh triển lãm tại các Tỉnh sẽ nhận tiền giải thưởng và nhuận ảnh bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

Huy chương (đối với tác giả đoạt giải), Bằng Chứng nhận, Vựng tập sẽ được Ban Tổ chức gửi qua bưu điện theo địa chỉ đã đăng ký.

Tác giả tại Tp.HCM có tác phẩm triển lãm, vui lòng liên hệ với Anh Nguyễn Văn Hòa để nhận nhuận ảnh từ ngày 28/8/2020.

 Trân trọng. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

Hoàng Thạch Vân