Trao giải và Khai mạc Triển lãm ảnh Nghệ thuật Đen Trắng

THƯ MỜI

Ban Tổ chức Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật Đen Trắng năm 2018

Trân trọng kính mời: Toàn thể tác giả và các bạn yêu thích nhiếp ảnh

Đến tham dự: 

Lễ Trao giải và Khai mạc Triển lãm ảnh Nghệ thuật Đen Trắng

Chủ đề: “Tự do

Thời gian: 9 giờ 00, thứ sáu 28 tháng 12 năm 2018.

Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

                 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.

Hân hạnh được đón tiếp.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

P. CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Hoàng Thạch Vân