Trao giải và Khai mạc triển lãm ảnh – Việt Nam nhìn từ trên cao

THƯ MỜI

         

Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Việt Nam nhìn từ trên cao lần 2 năm 2019 – Tự hào Biên cương”

Trân trọng kính mời: Quý Ông Bà hội viên và Các bạn yêu thích nhiếp ảnh

Đến tham dự Lễ Trao giải và Khai mạc triển lãm ảnh

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 08 tháng 08 năm 2019.

Địa điểm: Đường sách Nguyễn Văn Bình, P. Bến Nghé, Quận 1.

Hân hạnh được đón tiếp.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

P. CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Hoàng Thạch Vân