Trao giải cuộc thi Trên bến dưới thuyền

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh Trên bến dưới thuyền Quận 8 năm 2020

Thân mời các Anh Chị và các bạn, đến tham dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh “Trên bến dưới thuyền Quận 8 năm 2020”

Vào lúc: 8 giờ ngày thứ năm 21-5-2020

Tại Ủy ban nhân dân Quận 8 (phòng họp số 1)

Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8.

Trân trọng.