Tin buồn: NSNA Trần Thăng đã từ trần

TIN BUỒN

Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, vô cùng thương tiếc báo tin:

 

NSNA Trần Duy Thăng (Trần Thăng)

Sinh ngày: 15/10/1941

Đã từ trần lúc 19 giờ, ngày 26/11/2019 (nhằm ngày 01 tháng 11 năm Kỷ Hợi)

Hưởng thọ: 79 tuổi

Lễ Nhập quan lúc 09 giờ 00 ngày 27 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 02 tháng 11 năm Kỷ Hợi)

Lễ Động quan lúc 09 giờ 30 ngày 29 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 04 tháng 11 năm Kỷ Hợi)

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 10 giờ ngày 27/11/2019, tại số 249 đường Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM

Linh cửu được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa

Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tới toàn thể hội viên và chia buồn cùng gia quyến.