Thư mời: Triển lãm ảnh Đầu tư Sáng tác & Tác phẩm xuất sắc năm 2019

THƯ MỜI

       

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng kính mời:

– Ủy viên Ban Chấp hành và các Ban chuyên môn,

– Ban Chấp hành các Chi hội Nhiếp ảnh,

– Ban Chủ nhiệm và các hội viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh,

– Tác giả thực hiện đầu tư sáng tác 2019,

– Tác giả đoạt giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2019,

– Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố,

– Các bạn yêu thích nhiếp ảnh.

 

Đến tham dự:

Lễ Khai mạc và Triển lãm ảnh

ĐẦU TƯ SÁNG TÁC & TÁC PHẨM XUẤT SẮC NĂM 2019

Thời gian:  9 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2019 (thứ bảy)

Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1)

Hân hạnh được đón tiếp!

                                                                                                      

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tâm