Thư mời – Triển lãm ảnh – Chương trình mục tiêu Quốc gia

 – THƯ MỜI – 

 

Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

Quý Ông / Bà  Hội viên và thân hữu

Đến tham dự Lễ:

KHAI MẠC VÀ  TRIỂN LÃM ẢNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2017

Thời gian: 9 giờ 00, thứ bảy 30 tháng 12 năm 2017.

Địa điểm:  Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.)

Hân hạnh được đón tiếp

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tâm