Thư mời: Trao thưởng và Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

THƯ MỜI

Ban Tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Lần thứ X – Năm 2020

Trân trọng kính mời: Quý Ông/Bà và Quý Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

Đến dự Lễ trao thưởng & Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Tp.HCM

“TP. HỒ CHÍ MINH, NHỮNG GÓC NHÌN TÔI YÊU”

 

Thời gian: 9 giờ 30, thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2020

Địa điểm:  122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

 

  Hân hạnh được đón tiếp.

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TM. BAN TỔ CHỨC

P. CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thăng