Thư mời: Tổng kết Hoạt động của Hội Nhiếp ảnh – Năm 2017

Kính gửi: Ông / Bà    Hội viên Hội Nhiếp ảnh

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh, kính mời Quý Ông / Bà đến tham dự Lễ Tổng kết Hoạt động năm 2017 và Liên hoan mừng xuân Mậu Tuất 2018

Thời gian: 15 giờ, ngày 09 / 02 / 2018

Tại Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1)

Rất hân hạnh được đón tiếp!

 

TM.BAN CHẤP HÀNH

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Tâm