Khai mạc triển lãm ảnh mùa xuân và Tổng kết hoạt động năm 2018

THƯ MỜI

 

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trân trọng kính mời: Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố

 

Đến tham dự: 

Lễ Khai mạc và Triển lãm ảnh Xuân Quê Hương; 

Tổng kết hoạt động năm 2018 và  Liên hoan Mừng xuân Kỷ Hợi 2019.

 

Thời gian: 15 giờ 00, ngày 29 tháng 01 năm 2019 (24 Âm lịch).

Địa điểm:  Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1)

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tâm