Thư mời: Tham dự buổi chấm ảnh vòng chung khảo Cuộc thi ảnh Mùa xuân Mậu Tuất

THƯ MỜI

Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh Mùa Xuân Mậu Tuất 2018, trân trọng kính mời:

Quý Ông / Bà Hội viên và các bạn yêu thích Nhiếp ảnh

Đến tham dự buổi chấm ảnh vòng chung khảo

Vào lúc: 8 giờ, ngày 14/01/2018 (Chủ nhật)

Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1)

Trân trọng.

 

TM. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

Lê Xuân Thăng