Thư mời: Kỷ niệm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam và Khai mạc Triển lãm ảnh

THƯ MỜI

Nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 –15/3/2018) và Kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ Nữ (08/3/1910 – 08/3/2018),

Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng kính mời:

 

Quý Ông / Bà Hội viên và thân hữu

                                                  

Đến tham dự  Lễ Kỷ niệm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam 

Khai mạc Triển lãm ảnh Nghệ thuật – Chủ đề: “Phụ nữ Ngày nay”

 

 Vào lúc: 9 giờ 00, ngày 08 tháng 3 năm 2018 (thứ năm) tại Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1)

Hân hạnh được đón tiếp.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tâm