Thư mời: Khai mạc và Triển lãm ảnh Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

Quý Ông / Bà Hội viên và Thân hữu

Đến tham dự Lễ: KHAI MẠC VÀ  TRIỂN LÃM ẢNH KỶ NIỆM 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968

Thời gian: 9 giờ 00, thứ năm 11 tháng 01 năm 2018.

Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1).

Hân hạnh được đón tiếp.

Triển lãm được diễn ra từ ngày 11/01/2018 đến hết ngày 17/01/2018

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tâm