THƯ MỜI DỰ LỄ TRAO GIẢI VÀ KHAI MẠC TRIỂN LÃM “LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG TP HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 43

HỘI NHIẾP ẢNH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 101/TM-HNA

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2018

 

 THƯ MỜI

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

Trân trọng kính mời: Các nghệ sĩ nhiếp ảnh và những người quan tâm đến nghệ thuật nhiếp ảnh.

Đến tham dự:

 LỄ TRAO GIẢI VÀ KHAI MẠC “LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 43 – NĂM 2018″

Chủ đề: “Tự do

Thời gian:      9 giờ 00, thứ sáu 31 tháng 8 năm 2018.

Địa điểm:       Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.

Hân hạnh được đón tiếp.

      TM.BAN CHẤP HÀNH

          P.CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Hoàng Thạch Vân