Thư mời tham dự buổi chấm ảnh vòng chung khảo LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THƯ MỜI CHẤM ẢNH LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII năm 2018 trân trọng kính mời:

Quý Ông/Bà Hội viên và các bạn yêu thích Nhiếp ảnh, đến tham dự buổi chấm ảnh vòng chung khảo
Vào lúc: 8 giờ 30, ngày 22/07/2018 (Chủ nhật), tại Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1)

Trân trọng.
TM. BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban
Lê Xuân Thăng