Thông báo: Xét kết nạp hội viên đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Xét kết nạp hội viên đợt 2 năm 2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, Ban Chấp hành thông báo đến tất cả các bạn yêu thích nhiếp ảnh về việc xét kết nạp hội viên đợt 2 năm 2019 như sau:

  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/08/2019
  • Thời gian xét hồ sơ: Ngày 26/08/2019.
  • Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Hội Nhiếp ảnh (122 Sương Nguyệt Anh, Q.1)
  • Đơn gia nhập Hội Nhiếp ảnh Thành phố (mẫu đính kèm thông báo)
  • Don gia nhap Hoi Nhiep anh

Trân trọng.

TM. BAN CHẤP HÀNH

P. CHỦ TỊCH

Hoàng Thạch Vân