Thông báo về việc Xét giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2019

Kính gửi: Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm động viên khích lệ và tôn vinh các tác phẩm ảnh xuất sắc trong năm, góp phần tạo ra tác phẩm nhiếp ảnh mới, có chất lượng nghệ thuật cao, ca ngợi quê hương đất nước con người Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các hội viên tham gia gửi tác phẩm ảnh tham dự xét Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2019, theo nội dung cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham dự: Là hội viên của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.
  1. Điều kiện tác phẩm tham dự xét giải:

–   Những tác phẩm ảnh đoạt giải Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Bằng danh dự hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích từ các cuộc thi do Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; Các các cuộc thi cấp quốc gia do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; các cuộc thi quốc tế, diễn ra trong năm 2019.

–   Các tác phẩm ảnh tự chọn, sáng tác từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2019.

  1. Mỗi tác giả được tối đa 02 (hai) tác phẩm tham dự
  2. Nội dung tác phẩm: Ca ngợi quê hương, đất nước con người Việt Nam.
  3. Kích cở ảnh: (30×45)cm, ảnh vuông (30×30)cm, ảnh Panorama chiều dài không quá 45cm và kèm theo file ảnh 2MB/300DPI/inche để lưu.

Phía sau ảnh ghi rõ: họ tên tác giả, tác phẩm, địa chỉ, số điện thoại (kèm theo bản sao bằng chứng nhận nếu là tác phẩm đoạt giải)

  1. Thời gian và nơi nhận tác phẩm tham dự:

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2019.

Nơi nhận:  Văn phòng Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1)

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố rất mong tất cả các hội viên khẩn trương gửi tác phẩm tham dự xét giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc trong năm 2019 theo đúng nội dung trên.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thanh Tâm