Thông báo về việc gửi bổ sung tác phẩm tham dự xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 05 năm lần thứ 2 (từ năm 2012 đến năm 2017)

THÔNG BÁO

 Về việc gửi bổ sung tác phẩm tham dự xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật

Thành phố Hồ Chí Minh 05 năm lần thứ 2 (từ năm 2012 đến năm 2017)

Căn cứ công văn số 63/VHNT ngày 11 tháng 4 năm 2018 về việc thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm lần thứ 2,

 Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố thông báo đến tất cả các hội viên về việc gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 05 năm lần thứ 2 (từ năm 2012 đến năm 2017) như sau:

  1. Đối tượng tham dự: Là Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Tác phẩm tham dự:

–        Tác phẩm được xét là những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

–        Những tác phẩm, công trình xã hội hóa, tác phẩm có giá trị cao về đề tài Thành phố Hồ Chí Minh.

–        Tác phẩm được sáng tác trong thời gian từ năm 2012 đến 2017.

–        Tác phẩm tham dự giải thưởng là tác phẩm tự chọn hoặc được tặng giải thưởng trong nước hoặc quốc tế.

  1. Số lượng tác phẩm tham dự:

Mỗi hội viên chỉ gửi 01 (một) tác phẩm tham gia theo thể loại ảnh đơn hoặc ảnh bộ

  1. Qui cách tác phẩm:

–        Kích cở ảnh: (30 x 45)cm

–        Số lượng ảnh trong thể loại ảnh bộ không giới hạn.

–        Phía sau mỗi tác phẩm ghi rõ: họ tên, năm sinh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email, đã đoạt giải thưởng (nếu có)

–        Khi gửi tác phẩm kèm 01 CD có chưa các file ảnh tham dự.

  1. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2018.
  2. Nơi nhận: Văn phòng Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Thời gian thực hiện công tác xét sơ khảo:

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2018 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2018.

  1. Đợt xét chọn bổ sung lần này chỉ chọn thêm 02 (hai) giải.

Trân trọng.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thanh Tâm

Thong bao ve viec gui tac pham tham du xet giai thuong VHNT 05 nam lan thu hai – bo sung