Thông báo: Ngưng sưu tầm ảnh

Kính gửi:  –   Ban Chấp hành các Chi hội Nhiếp ảnh

                –   Hội viên Hội Nhiếp ảnh thành phố

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố, chân thành cảm ơn Quý Anh  / Chị hội viên đã nhiệt tình gửi tác phẩm tham gia thực hiện tập sách ảnh “Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh – 45 năm tự hào và phát triển”

Như các Anh / Chị đã biết, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh, vì thế kinh phí cho việc thực hiện tập sách ảnh “Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh – 45 năm tự hào và phát triển” sẽ phải ngưng lại để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

Bằng văn bản này, Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố xin được thông báo đến toàn thể hội viên về việc ngưng thực hiện sưu tầm ảnh.

Rất mong Quý Anh / Chị thông cảm!

Trân trọng

TM. BAN CHẤP HÀNH

P. CHỦ TỊCH

Hoàng Thạch Vân