Thông báo: Gửi tác phẩm ảnh tham dự xét giải thưởng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Kính gửi: Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

           Căn cứ công văn số 1756-CV/BTGTU,  ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, về việc gửi tác phẩm ảnh tham dự xét giải thưởng Sáng tác ảnh nghệ thuật chủ đề “ Học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn Thành phố,

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh, thông báo đến tất cả Hội viên Nhiếp ảnh Thành phố về việc gửi tác phẩm tham gia dự xét như sau:

Tiêu chí xét chọn:

–   Tác phẩm tham dự giải thưởng phải là những tác phẩm mới sáng tác hoặc công bố (đăng báo, tạp chí, in sách, triển lãm, …). Các tác phẩm đã được tặng giải thưởng trong nước có chủ đề phù hợp với các tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

–  Tác phẩm có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước yêu cầu mới; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi, sai trái, tiêu cực, tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội.

–  Tác phẩm đúng chủ đề, có tính phát hiện, tính sang tạo; đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quảng bá và nâng cao vị thế, hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các tác phẩm, hoạt động quảng bá dự thi phải là tác phẩm, hoạt động mới được tính từ ngày 01 tháng 9 năm 2015 đến ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Kích cở ảnh: (30 x 45) cm, kèm theo file ảnh 2MB/300DPI/inche để lưu.

Phía sau ảnh ghi rõ: họ tên tác giả, tác phẩm, địa chỉ, số điện thoại (kèm theo bản sao bằng chứng nhận nếu là tác phẩm đoạt giải).

Thời gian nhận tác phẩm tham dự: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/07/2018.

Nơi nhận tác phẩm tham dự:

Văn phòng Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.

 

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh rất mong tất cả các Hội viên gửi tác phẩm ảnh tham dự xét giải thưởng.

Trân trọng.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 Nguyễn Thanh Tâm

Thong bao ve viec xet giai thuong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh