Tổ chức Trại Bồi dưỡng Thẩm định Ảnh nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mở rộng) năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 58/KH-HNA ngày 17/5/2018 của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng cao chất lượng chuyên môn trong việc thẩm định ảnh nghệ thuật đồng thời đáp ứng sự phát triển của phong trào Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, tiến đến  tạo dựng, bổ sung, trẻ hóa lực lượng giám khảo cho các liên hoan cũng như các cuộc thi ảnh,

Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Trại Bồi dưỡng Thẩm định ảnh Nghệ thuậtThành phố Hồ Chí Minh (mở rộng) năm 2018 với nội dung chương trình của trại cụ thể  như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

–      Bồi dưỡng nghiệp vụ cho những hội viên năng động, gắn bó với phong trào và có thành tích sáng tác.

–      Nâng cao trình độ chuyên sâu về nhiếp ảnh cho các hội viên.

–      Nâng cao kỹ năng thẩm định, phân tích ảnh, thực tập chấm ảnh cho hội viên.

–      Tiến đến tạo dựng, bổ sung, trẻ hóa lực lượng giám khảo cho các cuộc thi ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía nam

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

–      Thời gian 07 ngày, từ  thứ hai 09/07/2018 đến  chủ nhật 15/07/2018

–      Địa điểm: Thành phố Rạch Giá – Kiên Giang

–      Dự trù số lượng trại viên: 30 người

Đối tượng:

–      Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

+   Là hội viên do Chi hội đề cử.

+   Cá nhân đăng ký tham dự.

+   Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh chỉ định.

–      Tại các tỉnh, thành:

+   Do các Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh đề cử

+   Cá nhân tự đăng ký tham dự.

–      Những cá nhân không phải là Hội viên:

+   Có sự đề cử của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh.

+   Học viên các lớp Nhiếp ảnh.

III.  TIÊU CHUẨN TRẠI VIÊN:

  • Có nhu cầu nâng cao trình độ thẩm định ảnh nghệ thuật.
  • Có kỹ năng sử dụng máy vi tính và các phần mềm xử lý ảnh.
  • Trại phí: 4.000.000đ/trại viên (đã bao gồm chi phí ăn, ở).
  • Phương tiện di chuyển: Tự túc.

IV. NỘI DUNG TẬP HUẤN (7 ngày):

Trại viên tập trung từ 12g ngày thứ hai 09/7/2018 tại Rạch Giá.

 Phần 1. Báo cáo chuyên đề: 3  ngày (6 buổi) – Ngày 10 & 12/07/2018.

Bài 1:  Cảm xúc ảnh đen trắng (1buổi) – BCV  Đồng Đức Thành

Bài 2:  Phương pháp phân tích ảnh (1buổi) –  BCV Bùi Minh Sơn

Bài 3:  Những khuynh hướng trong nhiếp ảnh đương đại (2 buổi) –  BCV Bùi Minh Sơn

Bài 4:  Ảnh bộ  (1buổi) –  BCV Hoàng Trung Thủy

Bài 5:  Tọa đàm “Những kinh nghiệm chấm ảnh” (1buổi) –  BCV Hoàng Thạch Vân

Phần 2. Thực hành: 2 ngày (4 buổi) – Ngày 13 &14/07/2018

–      Thực hành phân tích ảnh đơn (1 buổi): Mỗi trại viên phân tích 1 ảnh đơn do trại viên tự chọn, có sự  phản biện và đánh giá của Hội đồng.

–      Thực hành chấm ảnh đơn (1 buổi): Mỗi trại viên phân tích và sắp hạng 5 ảnh do Ban Tổ chức chỉ định, có sự đánh giá của Hội đồng.

–      Thực hành phân tích ảnh bộ (1 buổi): Mỗi trại viên phân tích 1 bộ ảnh đơn do Ban Tổ chức chọn, có sự  phản biện và đánh giá của Hội đồng .

–      Thực hành chấm ảnh(1 buổi): Mỗi trại viên phân tích phân tích và sắp hạng 3 ảnh do Ban tổ chức chọn ,có sự  phản biện và đánh giá của Hội đồng.

Phần 3. Hội thảo (1 buổi) – Ngày 15/07/2018

Các trại viên tham gia hội thảo nêu ý kiến đóng góp, rút kinh nghiệm.

Tổng kết trại, khai mạc triển lãm, liên hoan nhẹ.

V. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

Thời gian: hạn chót đăng ký và đóng phí ngày 25 tháng 06 năm 2018

Nơi nhận đăng ký: Văn phòng Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh)

Điện thoại: (028) 3832. 3326

Email: hopavn@gmail.com,

Số tài khoản:  Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh: 0421000410351 / Ngân hàng Vietcombank.

Để thuận tiện việc tổ chức, kính mong các hội viên và các bạn yêu nhiếp ảnh nghệ thuật muốn tham dự trại, đăng ký thông tin cá nhân (gồm: họ và tên, năm sinh, điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ mail) gửi về văn phòng Hội qua email và đóng phí theo thời gian đã nêu trên. Do số lượng tham gia giới hạn nên ưu tiên cho người đăng ký sớm.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tâm