Thông báo: Bổ sung Thể lệ Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống lần thứ 44 năm 2019

Kính gửi: –   Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố,

                –   Các Ban Chuyên môn,

                –   Ban Chấp hành các Chi hội Nhiếp ảnh,

                –   Ban Chủ nhiệm Các Câu lạc bộ Nhiếp ảnh,

                –   Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố,

                –   Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong cả nước.

Ban Tổ chức cuộc thi “Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 44 năm 2019” thông báo về việc bổ sung thể lệ cuộc thi như sau:

  1. Ảnh tham dự cuộc thi phải được chụp trong phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam.
  2. Gợi ý cho đề tài “Tự do” gồm các thể loại như: Chân dung, phong cảnh, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật, kiến trúc, ý tưởng.
  3. Ảnh dự thi: ảnh màu, đơn sắc, đen trắng.

Trân trọng

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tâm