THIỆP MỜI TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT CỦA TÁC GIẢ ĐINH DUY BÊ


Trân trọng kính mời ông/bà: Hội viên và các bạn yêu thích nhiếp ảnh

Đến tham dự buổi khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật: TIẾP NỐI

Vào lúc: 9 giờ 30 ngày 20-12-2019

Tại Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh 122 Sương Nguyệt Ánh ,Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Sự hiện diện của ông/bà là niềm vinh dự của chúng tôi.

Trân trọng