Tham gia gửi ảnh thực hiện bộ lịch xuân 2018

Kính gửi: Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

        Hội Nhiếp Ảnh thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể hội viên về việc gửi ảnh cộng tác với Sở Công an TP. Hồ Chí Minh để thực hiện bộ lịch xuân 2018.

        Nội dung: Phản ánh các hoạt động của ngành Công an Thành phố trên mọi lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và sự  bình yên trên Thành phố Hồ Chí Minh.

        Số lượng gửi file ảnh không hạn chế.

Các tác phẩm được chụp từ năm 2016 đến 2017.

Dung lượng mỗi file ảnh: 1MB (Khi ảnh được chọn, văn phòng Hội Nhiếp ảnh sẽ liên hệ với tác giả để gửi file có dung lượng lớn).

Email nhận file ảnh: hopavn@gmail.com

Thời gian nhận ảnh: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2017.

Trân trọng./.