QUY CHẾ KẾT NẠP HỘI VIÊN HỘI NHIẾP ẢNH TP.HỒ CHÍ MINH

A.QUY ĐỊNH CHUNG
I.Tiêu chuẩn:

 1. Là công dân Việt Nam đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí MInh, tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện làm đơn  gia  nhập Hội.
 2. Là hội viên đang sinh hoạt tại các Câu lạc bộ nhiếp ảnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành quyết định.
 3. Là người có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có tư cách đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết xây dựng Hội. Chấp hành đường lối chính sách của Nhà nước.
 4. Trình độ nghề nghiệp:
  a.Đối với người sáng tác ảnh: Có đủ 05 tác phẩm riêng biệt trở lên trong đó có ít nhất 01 tác phẩm trưng bày tại cuộc triển lãm Liên hoan ảnh truyền thống 2/9, Cuộc thi ảnh nghệ thuật mùa Xuân do Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh tổ chức.

Những người sinh sau năm 1975 phải có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.
b.Đối với người làm công tác lý luận phê bình nhiếp ảnh: phải có 05 bài viết nghiên cứu có tính lý luận, học thuật được in trên trang web của Hội, các báo, tạp chí, có trình độ sáng tác ảnh nhất định, tốt nghiệp Đại học trở lên.
c.Đối với người làm công tác giảng dạy nhiếp ảnh: Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên, đã qua ít nhất 01 năm trực tiếp giảng dạy tại cơ sở trường lớp thuộc Hội, chuyên ngành nhiếp ảnh ở bậc Đại học, Cao đẳng nhiếp ảnh và các cơ sở đào tạo nhiếp ảnh tương đương ở các thành phố trực thuộc Trung ương, được nhà trường nơi người xin vào Hội làm công tác giảng dạy giới thiệu.

III.Cách tính điểm tác phẩm ảnh:

a.Hội viên sáng tác ảnh nghệ thuật:
Triển lãm ít nhất 01 tác phẩm tại cuộc Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống 2/9, Cuộc thi ảnh mùa Xuân do Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh tổ chức.

 1. Tác phẩm triển lãm do Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh bảo trợ
 2. Triển lãm ảnh toàn quốc, Khu vực, các cuộc thi do Hội NSNAVN cùng tổ chức
 3. Huy chương vàng, bạc, đồng tại các cuộc thi ảnh quốc tế
 4. Triển lãm ảnh cá nhân do Hội Nhiếp ảnh TP.HCM bảo  trợ:

Bộ ảnh được tính 01 tác phẩm ảnh, mỗi tác giả chỉ được tính một cuộc triển lãm để xét kết nạp hội viên.

b. Hội viên lý luận phê bình:

Phải có 05 công trình biên soạn về Nhiếp ảnh hoặc bài viết đăng trên trang web của Hội, tạp chí Nhiếp ảnh và các báo, tạp chí có giá trị học thuật cao được Hội đồng Nghệ thuật và Ban Lý luận phê bình chấp nhận, đề nghị kết nạp

c.Hội viên làm công tác giảng dạy: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn mới được xét kết nạp.

B.HỒ SƠ XIN VÀO HỘI

 1. Đơn xin gia nhập Hội (theo mẫu của Hội)
 2. 02 Bản sơ yếu lý lịch (theo quy định chung của Nhà nước, có xác nhận của chính quyền nơi cư trú)
 3. Bản thống kê các tác phẩm được giải, được triển lãm ở các cuộc thi  hoặc các công trình nghiên cứu đã xuất bản (kèm theo hình tác phẩm và bản photocopy các bằng chứng nhận).
 4. Bản photocopy văn bằng tốt nghiệp THPT, tương đương hoặc Đại học trở lên, có công chứng (áp dụng cho trường hợp sinh sau năm 1975).
 5. 10 ảnh cỡ 13×18 cm, tự chọn đối với tác giả sáng tác ảnh nghệ thuật (là những ảnh chưa được tính tiêu chuẩn xét kết nạp)
 6. 02 ảnh chân dung cỡ2×3 cm để làm thẻ và 01 ảnh chân dung cỡ 9x12cm để lưu hồ sơ.C.THỜI GIAN XÉT KẾT NẠPVÀ NƠI NHẬN HỒ SƠ

– Thời gian: Mỗi năm xét kết nạp hội viên hai đợt vào dịp chào mừng ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9 và dịp cuối năm. Đợt 1 xét kết nạp các Hồ sơ gửi trước tháng 8 hàng năm và đợt 2 xét kết nạp các Hồ sơ gửi trước tháng 11 hàng năm.

Nơi nhận Hồ Sơ: Văn phòng Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh

122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, TP.HCM

D.XÉT DUYỆT VÀ KẾT NẠP

 1. Ban Công tác Hội viên hoặc tổ thư ký được phân công tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, tính tiêu chuẩn, phân loại.

– Hội đồng Nghệ thuật thẩm định các tác phẩm và công trình nhiếp ảnh của người sáng tác, Ban Lý luận phê bình thẩm định các bài viết, công trình của người làm Lý luận phê bình. Sau khi thẩm định, Hội đồng nghệ thuật, Ban Lý luận phê bình có nhận xét đánh giá từng trường hợp bằng văn bản.

–  Ban Công tác Hội viên hoặc tổ thư ký được phân công tổng hợp kết quả thẩm định của Hội đồng nghệ thuật và Ban lý luận phê bình đối với từng trường hợp trình Ban Chấp hành xét duyệt.

 1.  Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, Ban Chấp hành xét kết nạp hội viên. Việc kết nạp hội viên mới phải được quá 1/2 số uỷ viên Ban Chấp hành tán thành.
 2. Tuổi hội của hội viên được tính từ ngày ra quyết định kết nạp.

  E.HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 10/02/2017,  và thay thế các quy chế ban hành trước đây. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc sẽ họp Ban Chấp hành để bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.

TM.BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch
(đã ký)
NGUYỄN THANH TÂM